Bạn có biết vì sao hoa tuyết có những hình dạng rất phức tạp nhưng đối xứng hoàn hảo không? Và bạn có biết rằng không có hai hoa tuyết nào hoàn toàn giống nhau không?

Vì nước có công thức phân tử là H2O, nên xung quanh mỗi nguyên tử Oxy có hai nguyên tử Hydro. Chính tính đối xứng lục giác của các tinh thể nước ở thể rắn đã làm cho hoa tuyết cũng có tính đối xứng lục giác.

Bộ ảnh ảnh hoa tuyết dưới đây do nhiếp ảnh gia người Nga Alexey-Kljatov thực hiện:

Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-01 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-02 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-03 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-04 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-05 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-06 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-07 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-08 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-09 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-10 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-11 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-12 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-13 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-14 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-18 Redsvn-Alexey-Kljatov-snowflake-19

Chúc các bạn vui vẻ !