Nếu có kiếp sau ông trời cho gặp lại?

Anh có thể một lần mãi yêu em?

Anh có trao trọn cả trái tim?

Cho riêng em và một niềm tin ấy.

Nếu có kiếp sau như lời anh đã nói?

Lời hứa kia có tan như mây khói?

Anh có ra đi,bước chân anh có vội?

Như bây giờ mình em với lẻ loi.

Có không một kiếp nữa người ơi?

Giờ chỉ biết kiếp này riêng em khổ.

Em dại khờ,cứ yêu và cứ nhớ.

Trọn kiếp này không đợi chờ kiếp sau.

Sưu tầm !