Có một sự thật không bao giờ thay đổi…

Mình gặp nhau… Độ ấy xuân thì…

Khi nụ tình si… Mới vừa hé nở…

Em ra đi… Tàn héo cuộc tình…

++++++

Một sự thật không bao giờ thay đổi…

Em chẳng nàng tiên… Chẳng lắm ngoan hiền…

Anh đã thương chút nhẹ nhàng bướng bỉnh…

Ôm mộng tình… Ru giấc xuân xanh…

++++++

Nào em có hiểu cho lòng anh?…

Hay chỉ làm theo… Điều không thay đổi…

Duyên và nợ… Bài thơ hoài dang dở…

Định mệnh chúng mình là thế sao em?…

++++++

Em hỡi em!..

Có một sự thật không bao giờ thay đổi…

Giấu đằng sau những nỗi tủi hờn…

“Anh chẳng bao giờ thôi hết yêu em!”…

Sưu tầm !