Nếu có hôm nào em cô đơn…

Người ấy đang ghen hoặc giận hờn…

Đừng ngại gửi anh dòng tin nhỏ…

Anh sẽ cùng em giải cô đơn…

++++++

Em lướt qua đời anh…

Nhẹ nhàng…Dáng hình này…

Ai xoá cho tan?…Vẫn biết phương trình đang vô nghiệm…

Cửa tim em khoá chắc bằng vàng?…

++++++

Anh ngàn năm… Đứng đợi…

Một mình…Người ấy và em…

Tình đẹp xinh…Hỏi lòng bao giờ em thầm nghĩ…

Người dưng khác họ vẫn chung tình…

++++++

Cuộc đời khi nào chẳng cô đơn?…

Em có khi nào không dỗi hờn?…

Âm thầm làm người dưng xa lạ…

Lặng lẽ bên nàng dẫu đơn phương…

Sưu tầm !