Nấm mốc

1 bài đăng
Nấm mốc trên tường

Nấm mốc gây bệnh cho con người

Các bào tử nấm mốc có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp dẫn đến ho, viêm đường hô hấp, khó thở, …