Marketing online

1 bài đăng
Ảnh chế người nổi tiếng thường rất dễ dàng lan truyền trên mạng xã hội

Viral content là gì ?

Trong marketing online, chúng ta thường nhắc tới cụm từ “viral content”. Vậy viral content là gì và cách tạo ra viral content như thế nào ?