Hạnh phúc

1 bài đăng
Tình yêu, buồn, thất tình, suy nghĩ

Hạnh phúc có thật

Nó sẽ thay đổi. Sau đêm ấy. Hạnh phúc có thật mà nó mới nhận ra là HẠNH PHÚC CÓ THẬT … …