Trong một website, hai mã phản hồi phổ thông và được dùng nhiều nhất là mã lỗi 404 và mã chuyển hướng 301. Vậy redirect 301 là gì ? Chúng có vai trò gì trong SEO hay không ? Cùng tham khảo các thông tin sau đây.

Redirect 301 - ảnh của Moz.com

Redirect 301 – ảnh của Moz.com

Redirect 301 là gì ?

Đây là một mã phản hồi của HTTP trên mã header nhằm khai báo cho khách truy cập hoặc bọ tìm kiếm chuyển hướng sang một trang mới vĩnh viễn trên URL của trang cũ. Khác với mã phản hồi 302 là “tạm thời”, 301 là “chuyển hướng vĩnh viễn sang một địa chỉ mới.

Mã phản hồi 301 giúp chúng ta điều hướng người dùng sang đúng đường dẫn mà chúng ta mong muốn. Giúp giữ lại toàn bộ các giá trị của đường dẫn cũ sang đường dẫn mới, kể cả lượt truy cập lẫn rank, từ khoá, backlink

Vai trò của mã redirect 301 ?

Khi bạn có hai bài viết trùng lặp nhau, nhưng bạn muốn xoá một bài viết lại muốn giữ lượt người dùng truy cập vào trang định xoá. Bạn sẽ phải sử dụng mã 301 để chuyển hướng toàn bộ truy cập từ bài viết cũ sang bài viết mới. Trong trường hợp này mọi thứ được giữ nguyên. Ngoài ra điều này còn giúp bạn tránh lỗi trùng lặp nội dung trên máy tìm kiếm.

Trường hợp khác, đó là khi bạn đổi tên miền. Đây là một trong những cải cách lớn nhất của bạn. Bạn cần phải giữ các thứ hạng và các từ khoá cộng với khách truy cập. Bạn sẽ phải sử dụng lệnh redirect 301 để chuyển hướng tất thảy các giá trị gồm cả truy cập. Bạn sẽ giữ tên miền cũ sau đó sử dụng mã chuyển hướng bằng file .htaccess để chuyển hết sang tên miền mới. Xin mời bạn xem thêm ở dưới để có mã này.

Tại sao xoá bài viết lại không nên dùng 404 ? Vì mã 404 nghĩa là “không tìm thấy”. Khi bạn xoá bài đăng, bài đăng đó có thể đang nhận được rất nhiều lượt truy cập cũng như backlink. Nếu xoá chúng bạn sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Tuy nhiên sử dụng 301 bạn có thể chuyển hướng người dùng sang bài viết tương đương. Không mất gì cả.

Trong trường hợp bạn có quá nhiều thứ cần phải redirect, ví dụ xoá hàng ngàn bài viết. Cách tốt hơn là bạn sử dụng 301 như một dạng “soft redirect” và bạn redirect tự động hết về trang chủ. Làm như vậy cũng giúp bạn tránh các thuật toán của Google.

Một vài ví dụ

Nếu sử dụng Joomla hay WordPress, hay các mã nguồn mở khác, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các plugin giúp bạn chuyển hướng bài đăng. Còn nếu bạn sử dụng mã PHP thì có thể sử dụng hàm header() như sau:

header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
header("Location: http://www.New-Website.com");

Code trên phải được thực thi trước bất kỳ một lệnh hiển thị nào nhé. Nếu không nó sẽ không chạy và báo lỗi ngay lập tức.

Nếu sử dụng htaccess trong Apache thì các bạn làm như sau:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

Bạn lưu chúng thành file .htaccess sau đó lưu vào thư mục gốc của website.

Chúc các bạn vui vẻ và thành công !