Các bạn thường nghe câu “phong ba bão táp chẳng bằng ngữ pháp Việt Nam”. Điều đó còn chưa mô tả hết được độ phức tạp khi dùng từ của chúng ta. Cam đoan với các bạn rằng dù có học tốt đến mấy cũng không thể tránh khỏi các sai sót sau đây. Mời bạn tham khảo danh sách những từ hay bị sai chính tả nhất.

Lỗi chính tả

Lỗi chính tả

1. Chia sẻ hay chia xẻ

Hẳn nói đến cặp từ này, không ít bạn quả quyết “chia sẻ” mới là từ đúng bởi ít khi nhìn thấy ai dùng từ “chia xẻ” cả. Nhưng bạn có hay, hai từ này đều được sử dụng, mặc dù nghĩa của chúng có hơi khác nhau.

Từ “chia sẻ”, “chia” có nghĩa là làm ra thành từng phần, từ một chỉnh thể; “sẻ” là chia bớt ra, lấy ra một phần. Do đó, “chia sẻ” có nghĩa là cùng chia với nhau để cùng hưởng, hoặc cùng chịu đựng. (ví dụ: Chia cơm sẻ áo, chia sẻ nỗi buồn).

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 1.

“Chia xẻ” – “chia” vẫn có nghĩa là làm nhỏ ra thành từng phần từ một chỉnh thể, trong khi đó “xẻ” nghĩa là chia, bổ, cắt cho rời ra theo chiều dọc, không để dính liền nhau nữa, hay có nghĩa là đào cái gì cho thông, thoát (VD: xẻ rãnh thoát nước).

Bởi vậy, có thể nói, hai từ “chia sẻ” và “chia xẻ” này cùng là động từ, có nghĩa gần giống nhau nhưng cách dùng từ khác nhau. Bạn nên chọn từ đúng trong mỗi trường hợp, chứ đừng cãi cố là không có từ “chia xẻ” nhé!

2. Giả thuyết hay giả thiết

Trời, từ này là cực hay nhầm lẫn luôn đó! Có người thì khăng khăng nói rằng, chỉ có “giả thuyết” mới đúng và dùng trong tất cả các trường hợp, người khác thì lại quả quyết – “giả thiết” mới thật chính xác. Và sự thật là… cả hai từ đều dùng được nhưng ở trong các trường hợp khác nhau.

Cụ thể, “giả thuyết” được sử dụng trong trường hợp muốn nêu luận điểm mới trong khoa học để giải thích một hiện tượng tự nhiên nào đó và tạm được chấp nhận, chưa được kiểm nghiệm, kiểm chứng.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 2.

Trong khi đó, “giả thiết” được dùng để chỉ điều cho trước trong một định lý hay một bài toán để căn cứ vào đó mà suy ra kết luận của định lý hay để giải bài toán.

Một định nghĩa khác được đề cập trong Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê như sau: “giả thiết” – điều coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ để phân tích, suy luận, giả định. Bởi vậy, hai từ “giả thiết” và “giả thuyết” đều đúng, chỉ là bạn nên chọn từ thật đúng trong mỗi trường hợp mà thôi.

3. Độc giả hay đọc giả

Cần chỉ rõ rằng, “độc giả” là từ Hán Việt gồm hai chữ gốc Hán: “độc” mang ý nghĩa “đọc” hay “học” và “giả” mang ý nghĩa “người”. Khi hai chữ đó được kết hợp với nhau, từ “độc giả” có nghĩa là “người đọc”.

Trong từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê xuất bản năm 2000, trang 336 cũng có định nghĩa từ “độc giả” – đó là người đọc sách báo, trong quan hệ với tác giả, nhà xuất bản, cơ quan báo chí, thư viện.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 3.

Trong khi đó, từ “đọc giả” được một số người sử dụng với nghĩa “người đọc” hay “bạn đọc” – bao gồm “đọc” là một từ thuần Việt và “giả” là một chữ Hán Việt. Khi ghép hai từ này vào, ta sẽ nhận thấy một sự kết hợp không hợp lý.

Bởi vậy có thể khẳng định rằng, “độc giả” mới là từ đúng.

4. Chín mùi hay chín muồi

Theo định nghĩa của Hoàng Phê – trong Từ điển Tiếng Việt 2000 (trang 161) có đề cập “chín muồi” là (quả cây) rất chín, đạt đến độ ngon nhất. Đạt đến độ phát triển đầy đủ nhất, để có thể chuyển giai đoạn hoặc trạng thái. (VD: Điều kiện để chín muồi).

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 4.

Nhưng lại có rất ít từ điển đề cập đến từ “chín mùi”. Ngay cả từ điển của Nguyễn Kim Thản (2005) cũng chỉ nêu “chín muồi” là…. chín mùi như một cách nói tắt.

Bởi vậy, có thể khẳng định, từ đúng ở đây phải là “chín muồi”.

5. Tựu chung hay tựu trung

Trường hợp đúng ở đây phải là “tựu trung”. Tuy nhiên, không ít người dùng “tựu chung” hàng ngày bởi họ cho rằng, nghĩa của “chung” trong “tựu chung” giống trong từ “chung quy”.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 5.

Thật ra, từ “tựu trung” – “tựu” có nghĩa là tới (tề tựu); trung: là ở giữa, trong, bên trong. “Tựu trung” có nghĩa là tóm lại, biểu thị điều sắp nêu ra là cái chung, cái chính trong những điều vừa nói đến. Ví dụ: Mỗi người nói một kiểu nhưng tựu trung đều tán thành cả.

6. Vô hình chung hay vô hình trung

Không ít người thường dùng từ “vô hình chung” thay cho từ “vô hình trung” bởi nghĩ từ “chung” có nghĩa là chung quy. Tuy nhiên, cách hiểu này không đúng.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 6.

Theo nghĩa Hán Việt, “vô hình trung” có nghĩa là “trong cái vô hình”. Còn trong Từ điển Tiếng Việt có định nghĩa: “vô hình trung”: tuy không có chủ định, không cố ý nhưng tự nhiên lại là (tạo ra, gây ra việc nói đến). Ví dụ: “Anh không nói gì, vô hình trung đã làm hại nó”.

Trong khi đó, không có từ điển nào đề cập đến định nghĩa của từ “vô hình chung” cả. Vì thế, “vô hình trung” là từ đúng; còn “vô hình chung” là sai.

7. Nhậm chức hay nhận chức

Theo nghĩa Hán Việt, “nhậm” trong từ “nhậm chức” là gánh vác công vụ, nhiệm vụ; “chức” là chức trách, việc quan, bổn phận. “Nhậm chức” là giữ chức vụ, gánh vác, đảm đương chức vụ do cấp trên giao cho, hiểu đơn giản, cấp trên bổ nhiệm, cấp dưới nhậm chức.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 7.

Trong khi đó, từ “nhận chức” trong nghĩa Hán Nôm thì “nhận” là tiếp đón, chịu lấy, lĩnh lấy; nên “nhận chức” là nhận chức vụ, nhưng không diễn tả được trách nhiệm với chức vụ đó. Theo nghĩa Hán, “nhận” là nhìn, biết, chịu, bằng lòng nên “nhận chức” không có nghĩa.

Do đó, dù theo từ điển Hán Nôm, hay Hán Việt thì từ “nhận chức” đều không có nghĩa diễn tả được trách nhiệm đối với chức vụ. Do đó, từ đúng phải là “nhậm chức”.

8. Chẩn đoán hay chuẩn đoán

Bạn cho rằng, chẩn đoán và chuẩn đoán là giống nhau ư? Nhưng sự thật là, trong này chỉ có một từ đúng mà thôi.

“Chẩn đoán” – “chẩn” có nghĩa là xác định, phân biệt dựa theo những triệu chứng, dấu hiệu có sẵn; “đoán” có nghĩa là dựa vào cái có sẵn, đã thấy, đã biết để tìm cách suy ra điều chủ yếu còn chưa rõ hoặc chưa xảy ra.

Như vậy, “chẩn đoán” có nghĩa là xác định bệnh, dựa theo triệu chứng và kết quả xét nghiệm (theo Từ điển Tiếng Việt). VD: Chẩn đoán bệnh có đúng thì điều trị mới có hiệu quả.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 8.

Trong khi đó, “chuẩn” trong từ “chuẩn đoán” lại không hề mang nghĩa như vậy. Từ “chuẩn” chỉ có nghĩa là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, hướng theo đó mà làm đúng; hay là cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội mà thôi.

Vì vậy, “chẩn đoán” mới là từ đúng.

9. Tham quan hay thăm quan

Nhiều người cho rằng, “tham quan” hay “thăm quan” giống nhau về nghĩa nên có thể sử dụng xen lẫn được. Nhưng sự thật là chỉ có 1 từ đúng thôi – và đó là “tham quan”. Thử phân tách nghĩa các từ ra nhé!

Từ “thăm quan” được gắn nghĩa từ “thăm” – đến nơi nào đó bày tỏ sự quan tâm, hỏi han (đi thăm người ốm) hay xem xét để biết tình hình (thăm trường, lớp)… với từ “quan” – quan sát.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 9.

Trong khi từ “tham quan” (động từ) – theo gốc Hán thì “tham” có nghĩa là thêm vào; “quan” là quan sát, nhìn nhận. Do đó, “tham quan” nghĩa là đi tận nơi để quan sát, mở rộng hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm.

Tuy nhiên, từ này đồng âm khác nghĩa với từ “tham quan” (danh từ) chỉ viên quan có tính tham lam. Bởi vậy, từ “tham quan” mới là từ chính xác.

10. Sát nhập hay sáp nhập

Nếu ai đó hỏi bạn từ “sát nhập” hay “sáp nhập” mới đúng. Bạn sẽ trả lời sao? Sự thật là gốc của 2 từ “sát nhập” và “sáp nhập” này bắt nguồn từ “sáp nhập” – một từ ngoại lai. Trong đó, “Sáp” có nghĩa là cắm vào, cài vào; còn “Nhập” nghĩa là vào, tham gia vào, đưa vào.

Do vậy, “sáp nhập” là nhập chung lại, gộp chung lại làm một. (Ví dụ: Sáp nhập ba xã làm một/ Công ty A sáp nhập vào công ty B). Với từ “sát nhập”, từ “sát” là từ biến âm, biến thể dân gian của từ “sáp” mà ra. Từ “sát” trong tiếng Việt có nghĩa phái sinh từ từ “sáp”.

10 cặp từ ai cũng hay bị lẫn lộn trong Tiếng Việt - Ảnh 10.

Ngoài nghĩa gốc là cắm vào, cài vào thì còn có nghĩa là liền ngay bên cạnh, xích gần lại đến mức không còn khoảng cách. Đứng trên quan điểm đồng đại, nhiều người sử dụng hai từ “sáp nhập” và “sát nhập” y như nhau. Một vài cuốn từ điển tiếng Việt đề cập đồng thời hai từ “sáp nhập” và “sát nhập” với nghĩa tương tự nhau.

Từ “sát” – tức là cạnh đến mức không còn khoảng cách, còn “sáp” nghĩa là cắm vào, cài vào; nếu sử dụng chung, nghĩa gốc của từ “sáp” không còn, từ đó, nghĩa của từ đã bị thay đổi.

Ngoài ra còn một số từ hay bị sai chính tả khác như

 • Xài: Thường bị sử dụng sai thành SÀI. Xài là một từ văn nói chỉ hành động sử dụng, dùng một thứ gì đó.
 • Đường sá: Thường bị sử dụng sai thành ĐƯỜNG XÁ. Đây là danh từ để chỉ những con đường mà chúng ta đi.
 • Giùm: làm giúp ai việc gì đó. Thường bị dùng sai thành DÙM.
 • Dành hay Giành?
 • Sắc sảo: Thường bị sử dụng sai thành SẮC XẢO.
 • Sơ suất: Thường bị sử dụng sai thành SƠ XUẤT.
 • Xán lạn: chỉ sự tươi mới, rực rỡ. Đôi khi bị sử dụng sai thành Sáng Lạng hoặc Xáng Lạng.
 • Xuất Sắc: Thường bị sử dụng sai thành XUẤT XẮC hoặc SUẤT SẮC.
 • Rượu: Chất uống có cồn. Thường bị sử dụng sai thành RỰU.
 • Chia sẻ: Thường bị sử dụng sai thành CHIA SẼ hoặc CHIA XẺ. Nhiều người nghĩ “xẻ” nằm trong động từ “cắt, xẻ” một thứ gì đó, vì vậy khi chia cho nhau thì phải là CHIA XẺ, nhưng đúng chính ta phải là CHIA SẺ.
 • Rảnh rỗi: Để chỉ trạng thái không bận bịu thì RẢNH mới đúng chính ta. Nếu sử dụng sai thành RÃNH là danh từ chỉ một khe nước (cống rãnh).
 • Cọ Xát: chỉ việc va chạm, thực tiễn khi thực hành một công việc nào đó. Thường bị sai thành Cọ Sát.
 • Sáp nhập: Thường bị sử dụng sai thành SÁT NHẬP. Động từ chỉ việc hợp nhất của 2 cá thể trở lên.
 • Phong Thanh: tính từ chỉ sự nghe được một cách loáng thoáng (thông tin, tin tức), có thể chưa rõ ràng, chắc chắn.
 • Phong phanh: tính từ chỉ sự mỏng, không đủ ấm khi mặc quần áo.
 • Viện Kiểm Sát: Đây là từ ghép giữa Kiểm tra và Giám sát. Do đó đúng phải là Viện Kiểm Sát. Nhiều người bị nhầm thành VIỆN KIỂM SOÁT là sai. Nếu đứng riêng là động từ thì Kiểm Soát mới đúng.
 • Dây chuyền: Thường bị sử dụng sai thành DÂY TRUYỀN.
 • Huy động: Thường bị sử dụng sai thành QUY ĐỘNG.
 • Bóng râm: Thường bị sử dụng sai thành BÓNG DÂM hoặc BÓNG GIÂM.
 • Thịt: Đôi khi bị sử dụng sai thành THỊCH
 • Bịch (túi nylon): Thường bị sử dụng sai thành BỊT.
 • Triển lãm: Thường bị sử dụng sai thành TRIỄN LÃM hoặc TRIỂN LẢM, TRIỄN LÃM.
 • Số chẵn, số lẻ: Đôi khi bị sai thành Số chẳn, số lẽ.

Và một số từ khác cũng hay bị sai chính tả

“Ngành”
Quá nhiều người sai từ ngành thành sang NGHÀNH, nên nhớ là âm H không được cho vào đây, mặc dù A là một nguyên âm, chưa hiểu vì sao vì mình không phải là nhà ngôn ngữ học.

“Suy nghĩ”
Từ này trước kia mình cũng sai ác lắm, sau được cô bạn gái chọc cho một trận nên nhớ mãi, nhiều người hay viết là XUY NGHĨ.

“củn cởn, nghỉ …”
Đây là các từ do mấy anh chị Thanh Hóa và Miền Nam hay viết sai, do đặc điểm của ngôn ngữ địa phương nên thường viết sai như nói …

“Xôi thịt”
Đáng ra phải là xôi thịt thì các vị hay nhầm sang SÔI THỊT

“Sửa chữa”
Hay bị nhầm thành XỬA CHỮA.

“Nóng lòng”
Tôi nhớ là đến cả báo chí còn chơi nguyên cái từ NÓNG NÒNG.

“Xán Lạn

Người ta thường nói và viết nhầm thành “sáng lạng”, xán lạn được giải thích là sáng láng, rực rỡ.

“bàng quan”

Người ta thường nhầm sang “bàng quang” – nghĩa là bọng đái !

“Phong Thanh”

 • Phong thanh: (tin tức) thoáng nghe được, chưa thật rõ ràng, chưa chắc chắn ;
 • Phong phanh: (quần áo mặc) ít và mỏng, không đủ ấm;

“cọ xát

Người ta thường viết nhầm thành “cọ sát”.

“giành giật”

Người ta thường sử dụng sai là “dành giật”

“Chuyền bóng”

Người ta thường viết sai là truyền bóng.

“Yếu điểm”

Thường để chỉ ra điểm quan trọng, nhưng người ta dùng Yếu điểm nhầm sang nghĩa của từ Điểm Yếu !

Việc viết sai chính tả còn dẫn đến việc trong câu xuất hiện các từ không có trong tiếng Việt. Ví dụ: chỉ có bất trắc (sự việc không hay, không liệu trước được) chứ không có bất chắc, chỉ có bạt mạng (liều lĩnh, bất chấp tất cả) chứ không có bạc mạng, chỉ có vô hình trung (tuy không chủ ý chủ tâm nhưng tự nhiên lại là như thế) chứ không có vô hình chung, ….

“tri thức và trí thức”

Tri thức (danh từ): những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội/ tri thức khoa học, kinh tế tri thức (tr. 1325).

Trí thức (danh từ): Người chuyên làm việc lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình/ giới tri thức, một nhà trí thức yêu nước (tr. 1326).

Bài viết có tham khảo các nguồn:

http://kenh14.vn/10-cap-tu-ai-cung-hay-bi-lan-lon-trong-tieng-viet-20160421173737813.chn

https://tinhte.vn/threads/cac-loi-chinh-ta-thuong-gap.2411862/

Các chữ hay bị sai chính tả nhất …

Các bạn bị sai từ nào thì comment cho mọi người biết nhé !