Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng đúng không nào các bạn, và tôi sẽ chỉ cho các bạn cách nghiên cứu đối thủ để lường trước được khối lượng công việc mà bạn cần phải làm trên website của mình nhằm vượt qua đối thủ !

Ảnh vui cuộc chiến giữa Coca Cola và Pepsi

Ảnh vui cuộc chiến giữa Coca Cola và Pepsi

Bước 1; Xem đối thủ có bao nhiêu chỉ mục trên Google

Số lượng chỉ mục rất quan trọng, càng nhiều chỉ mục càng tốt, tất nhiên tôi đang nói tới chỉ mục hữu ích. Ví dụ họ có 10 bài viết, bạn cần phải có 20 bài viết. Tuy nhiên đừng hiểu nhầm chỉ mục với số lượng bài viết, ví dụ nếu bạn có 1 bài viết, bạn muốn có 20 chỉ mục trên Google bằng cách bạn đánh 20 tag cho bài viết, đây là điều không nên !

Các bạn dùng lệnh Site:Domain.com để kiểm tra số lượng Index của đối thủ !

Bước 2: Đối thủ có nhiều backlink không ?

Bạn dùng công cụ Ahrefs.com để lấy danh sách backlink của đối thủ. Nếu bạn chèn được vào nơi trỏ về trang của đối thủ, hãy làm tương tự. Nhưng nhớ nguyên tắc backlink chất lượng, chúng ta có thể loại bỏ các backlink không tốt để tránh đi phải vết xe đổ của họ !

Hãy cố gắng có số lượng backlink tốt như họ, nhưng nhiều như họ là không cần thiết !

Bước 3: Đánh giá chất lượng website của đối thủ

Họ viết bài tốt chứ ? Họ đặt các Internal Link tốt chứ ? Họ thường xuyên viết bài chứ ? Giao diện của họ dễ dùng chứ ? Bạn cần phải làm tốt hơn họ !

Chúc các bạn thành công !