Trong bài viết trước những việc làm sau khi thành lập doanh nghiệp tôi có nhắc tới việc phải đẩy được tờ khai thuế môn bài lên trên tổng cục thuế qua website. Tuy nhiên nếu các bạn làm chậm việc này thì rất có thể sẽ bị phạt. Các mức phạt khác nhau tùy theo quy định chung của bộ tài chính. Bài viết này sau đây sẽ giúp các bạn biết các mức phạt nộp thuế môn bài chậm.

Đẩy tờ khai chậm

– Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc nộp tờ khai thuế môn bài chậm, theo đó:

Mức phạt Số ngày chậm nộp
Phạt cảnh cáo 01 đến 05 ngày
400.000 – 1.000.000 01 đến 10 ngày
800.000 – 2.000.000 10 đến 20 ngày
1.200.000 – 3.000.000 20 đến 30 ngày
1.600.000 – 4.000.000 30 đến 40 ngày
2.000.000 – 5.000.000 40 đến 90 ngày.

Mức phạt nộp chậm tiền Lệ phí môn bài

Từ ngày 1/7/2016 Thông tư 130/2016/TT-BTC mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.03%  X  Số ngày chậm nộp

 

VD: DN bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài là 2.000.000 vnđ, hạn nộp đúng là ngày 30/01, nhưng kế toán quên không nộp tiền, đến ngày 10/2 mới đi nộp tiền -> Số ngày chậm nộp là 10 ngày

Số tiền phạt nộp chậm tiền thuế môn bài được tính như sau:

Số tiền phạt nộp chậm = (2.000.000 x 0,03% x 10) = 6.000 vnđ

Chúc các bạn thành công !