Bài viết này chỉ đưa ra các vấn đề liên quan tới Meta Keywords là gì để tham khảo. Các máy tìm kiếm hiện nay đã không sử dụng thẻ này trong các thuật toán xếp hạng.

Từ khoá trong Làm SEO

Từ khoá trong Làm SEO

Thẻ Meta Keywords là gì ?

Cũng giống như thẻ Meta Description, thẻ Meta Keywords là một thẻ siêu dữ liệu, chỉ để cho các máy tìm kiếm và một số công cụ xếp hạng hoặc phân tích từ khoá sử dụng.

Cấu trúc của thẻ Meta Keywords trong mã HTML

<head>
<meta name="keywords" content="Meta, keywords, meta keywords, thẻ meta">
</head>

Các từ khoá sẽ phân cách bằng dấu phẩy.

Một số máy tìm kiếm không sử dụng Meta Keywords

Vì thẻ này không có ích gì cho các máy tìm kiếm hiện đại như Google hay Bing, nên chúng bị loại bỏ khỏi website và các máy tìm kiếm này hoàn toàn không sử dụng bất kỳ nội dung nào liên quan. Như vậy website của bạn có hay không không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Một số các mạng xã hội như Facebook và Twitter đều có mã riêng nhúng vào website để lấy thông tin dễ dàng hơn nên cũng không dùng thẻ Meta Keywords. Hiện tại chỉ còn Tumblr là trích xuất các thẻ này khi bạn chia sẻ đường link lên mạng ! Tuy nhiên chúng cũng không quan trọng !

Lịch sử

Trước đây, các máy tìm kiếm còn thô sơ. Chúng bóc tách thẻ Keywords trong một website để xác định chủ đề chính trong website đó. Sau đó người tìm kiếm sẽ tìm thấy các website dựa vào các thẻ này. Tuy nhiên theo quá trình cải tiến công cụ, các máy tìm kiếm như Google nhận thấy rằng căn cứ vào thẻ này là không chính xác. Nhất là khi con người lợi dụng thẻ để SPAM. Đó là lý do Google chuyển sang lập chỉ mục theo Tựa đềnội dung trong Website.

Thẻ này đã bị loại bỏ và chẳng còn tác dụng gì nữa. Các bạn có thể không cần quan tâm đến chúng nữa !