Xin chào các bạn, vì nhiều người giao kết hợp đồng với người không phải là đại diện của pháp luật nên hay bị lừa đảo. Nhiều vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra là do doanh nghiệp ký kết hợp đồng với phó giám đốc, giám đốc chi nhánh mà không có giấy uỷ quyền của giám đốc. Xin chia sẻ với các bạn vài gợi ý sau đây.

Một công ty thường sẽ có một chi nhánh hoạt động

Một công ty thường sẽ có một chi nhánh hoạt động

Luật doanh nghiệp 2014 quy định

Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, giám đốc chi nhánh có quyền được giao kết hợp đồng, tuy nhiên bạn cần phải căn cứ theo đúng luật định. Nghĩa là một là ngành nghề của chi nhánh phải có trong ngành nghề kinh doanh của tổng công ty. Hai là nếu ký đóng dấu dưới tên công ty, phải có giấy uỷ quyền của giám đốc công ty ký và đóng dấu.

Ngoài ra các bạn cũng nên để ý tới thời hạn của uỷ quyền. Mặc định không ghi ngày hết hạn thì ngày uỷ quyền trừ lùi 1 năm. Chỉ trong 1 năm thôi nhé !

Chúc các bạn thành công !