Bản quyền

Trên Vietdex.net có thể có/bao gồm các tài liệu bản quyền và mặc định được sở hữu bởi người đăng bài, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các vấn đề bản quyền, nếu bạn thấy vi phạm, đề nghị báo ngay cho ban quản trị Vietdex.net để khắc phục/chấm dứt vấn đề vi phạm !

Chúng tôi mặc định trao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ cho người đăng bài, họ sẽ sở hữu / tự chịu trách nhiệm về các sản phẩm số mà họ chia sẻ, nằm trong giới hạn về kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ buộc người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản, xóa bài đăng và các tài liệu số liên quan tới vấn đề vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ !

Chúng tôi sẽ đánh giá rất cao vai trò của người dùng trong việc thông báo bài đăng / tài liệu vi phạm bản quyền nhằm làm trong sạch nội dung số trên Vietdex.net !

Cảm ơn và chúc các Dexer vui vẻ !