Cho dù là phó giám đốc hay phó tổng giám đốc thì đều có quyền hạn, trách nhiệm hay nghĩa vụ giới hạn theo luật định và theo sự thoả thuận giữa giám đốc với phó giám đốc. Căn cứ theo sự thoả thuận này mà phó giám đốc có các quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ khác nhau !

Doanh nghiệp nào cũng thường có ít nhất 1 phó giám đốc

Doanh nghiệp nào cũng thường có ít nhất 1 phó giám đốc

Thông thường, phó giám đốc sẽ là người được thuê, làm việc trả lương và chịu trách nhiệm giới hạn trong công việc theo thoả thuận và theo uỷ quyền của giám đốc. Phó giám đốc sẽ làm đúng các công việc được giao + chịu trách nhiệm trước các công việc giám đốc uỷ quyền.

Như ta thường thấy, phó giám đốc cũng có con dấu chức danh riêng, tuy nhiên nó không mang giá trị pháp lý như chữ ký.

Thường thì trong các công ty tư nhân, phó giám đốc là người tham mưu và tham gia vào các công việc được giao, chức năng quyền hạn nhỏ hơn công ty nhà nước.

Ví dụ đơn giản về một quy định trong cơ quan nhà nước về quyền của phó giám đốc:

Phó giám đốc là người giúp giám đốc về từng mặt công tác do giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những quyết định của mình. Phó giám đốc được quyền thay giám đốc giải quyết những công việc theo giấy uỷ quyền của giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với giám đốc.

Chúc các bạn vui vẻ !