Người có chở hẹn về sông cũ

Gom hết giùm tôi mấy ánh trăng

Để khói yêu thương mùa xanh nụ

Còn ở hồn tôi tuổi mong manh

Chúng mình sẽ mãi yêu nhau, em nhé

Người chở mùa thu tôi vừa đỏ

Lá vàng rơi rụng dưới chân chim

Hoa tay mười ngón đan thơ nhớ

Lối viễn vọng chờ rong gót tim

 

Tôi thả chiều hoang bên rừng tím

Đôi bờ lấm tấm cánh vô vi

Thu tiếp hồn tôi người hữu hiện

Nhắc lại trăng thề trên cửa si

 

Mai nhé! Tôi về bên dốc lũ

Để rằm trăng thả bến em xưa

In bóng nhau vờn luân điệu vũ

Ru phím miên tình trong bóng mưa…

Sưu tầm !